Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Αυτό που έχει σημασία στη ζωή δεν είναι τι σου συμβαίνει, αλλά τι θυμάσαι και πώς το θυμάσαι...
Ακόμα δεν έχω καταλάβει αν η ψυχή είναι η κατοικία της καρδιάς... ή αν εκεί στην καρδιά κατοικεί η ψυχή.Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: μια "μεγάλη" καρδιά,πάντα έχει μια υπέροχη ψυχή!!!
Paola Felix